مهندس زارعی روز یکشنبه با حضور در فرهنگسرای شهرداری سررود از نزدیک از فعالیت های این فرهنگسرا بازدید نمودند. ایشان در این دیدار شهر سردرود و فعالیت های فرهنگسرای ساردوری را مثبت ارزیابی و از همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه 5 استقبال نموده و ابراز امیدواری کردند در آینده ای نزدیک فرهنگسراهای سردرود و شهرداری منطقه 5 از پتانسیل های یکدیگر استفاده نمایند. همچنین گروه آموزشی فرهنگسرای شهرداری سردرود  در آینده ی نزدیک با فرهنگسراهای شهرداری منطقه 5 از جمله فرهنگسرای جدید التاسیس کوی استانداری همکاری مشترک خواهند داشت. مهندس زارعی همچنین در بحث فعالیت های گردشگری فرهنگسرای شهرداری سردرود نیز ابراز خرسندی نموده و شهر سردرود را گنج گردشگری منطقه خواندند.