به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهردار سردرود ، موزه مردم شناسی و تاریخ شهر سردرود در فرهنگسرای شهرداری سردرود واقع می گردد.