خبر تاسف بار و دلهره آور قطع پای یک سر باز بخاطر نجات جان یک سگ مردم را شوکه کرد.سربازی در عجب شیر که برای نجات یک سگ در پادگان به کمک او رفته بود ناگهان پایش روی مین می رود و از مچ پا قطع می شود. سید محمد باختر سرباز 19 ساله مریوانی اهل روستای هانه شیخان ظهر روز شنبه 27 آذر در پادگان عجب شیر به هنگام بیرون آوردن سگی که در سیم های خاردار گرفتار شده بود به دنبال انفجار یکی از مین ها دچار جراحت شده بود. این سرباز از ناحیه مچ پای راست دچار جراحات شده بود که منجربه قطع پا از ناحیه مچ پا شده است. هم اکنون وضع عمومی این سرباز رضایت بخش است و بعد از چند روز بستری در بخش 1 بیمارستان شهدا امروز مرخص می شود. مسئول شاخه محیط زیست به همراه اعضای این تشکیلات دیروز به عیادت این سرباز در تبریز رفتند که خوشبختانه حال این سرباز رو به بهبودی بود و امروز مرخص می شود. مهدی قویدل در این عیادت ضمن جویای حال این جوان  فداکار  اقدام ایثارگرانه ایشان را یک اقدام بی نظیر دانسته خاطر نشان کرد همه ملت ایران باید دست در دست هم دهند تا این اتفاق را به جهانیان برسانیم که این است اخلاق ملت فهیم ایران که جان یک سگ برایش تا این حد مهم باشد. قویدل در ادامه افزود همواره پیگیر حل مشکلات این برزگوار هستم و در چند روز آینده با توجه به این که این عزیز به شهر خود بازمی گردد تشکلات مردمی تبریز پیگیر این موضوع خواهند بود. و در آخر برای سید محمد عزیز از خداوند متعال توفیق صحت و سلامتی را خواستارم.